Tverrstilte senger

Tverrstilte senger

Sengen er installert på tvers, i bredderetningen, noe som gir soveplass med store dimensjoner uten å forstørre bobilen eller van-modellen.

Bortsett fra på vans (der sengen kan heves) er sengen tilgjengelig via trinn og ligger over et bagasjerom / en garasje som, avhengig av modell, kan være regulerbar i høyden med standardsystemet EASY BED.