KVALITETSLABORATORIET

CHALLENGER ÅPNET NYLIG ET KVALITETSLABORATORIUM UTSTYRT MED DE MEST AVANSERTE INSTRUMENTENE FOR GRUNDIG TESTING AV DELER FOR BRUDD, DEFORMERING OG SLITASJE.

Challenger er et bobilmerke fra Trigano VDL, et datterselskap av Trigano-gruppen, som er markedsledende når det gjelder fritidskjøretøy.