Technibox

Technibox du Camping-car

Selv når det handler om det daglige vedlikeholdet tenker vi på din komfort…

Selv når det handler om det daglige vedlikeholdet tenker vi på din komfort… Via en egen utvendig luke (Technibox) får du adgang

til alle enhetene som er viktige for at bobilen din skal fungere bra.

Med Challenger er ergonomien også del av detaljene.

Teknisk område med alt-i-ett

Teknisk område for elektrisitet gir enkel adgang til elektrotavlen:

Nå er det slutt på å få vondt i ryggen for å skifte en sikring!

Det tekniske området for ferskvann gjør det mulig å:

  • fylle vannbeholderen,
  • variere kapasiteten til vannbeholderen på bakgrunn av antallet personer og/eller den lasten som skal transporteres,
  • enkelt rengjøre beholderen for maksimal hygiene.

Denne delen er utstyrt med en oppsamlingsbeholder for vannsøl. Vannet stagnerer ikke her, men renner ut gjennom en egen åpning.

Technibox er standard på alle våre alkovemodeller og delintegrerte modeller.

Maksimal beskyttelse av passasjerer

I tråd med vår filosofi venter ikke vi hos Challenger på at det skal komme en lov som påbyr endringer før vi garanterer maksimal beskyttelse for våre kunder.

For eksempel er alle bobilene våre utstyrt med en automatisk jordfeilsbryter på 30 mA. På den måten kan også vi slappe helt av.

Til forskjell fra en klassisk strømbryter som beskytter det elektriske, beskytter denne også menneskene. Den slår automatisk av strømmen når for eksempel en elektrisk isolasjonsfeil oppstår.

Dette apparatet gir beskyttelse mot kortslutninger og varmgang i ledningene i tilfelle overbelastning.